Groepsgewijze coaching en training

Groepsgewijze coaching en training

De Intermediair die een stevige omslag met zijn organisatie wil of moet maken, ziet nogal eens dat individuele coachingstrajecten of groepstrainingen weliswaar tot verbetering leiden, maar uiteindelijk toch resultaat en duurzaamheid onvoldoende effect sorteren. Als de omgeving niet mee verandert lukt het een individu nauwelijks om anderen mee te trekken in de ontwikkeling of in het proces van veranderen. Het is dus van groot belang om te zorgen dat een groepstrainingen toch voldoende impact krijgt op het individu en voldoende blijft aansluiten op de kenmerken en behoeften van het individu en voldoende diep in de persoon doordringen. Belangrijk is dus een goede individuele verankering van opgedane kennis en inzichten in de persoon maar samen gerealiseerd binnen een min of meer homogene groep.